O KompanijiKarijeraZapošljavanje

Zapošljavanje u Delez Srbiji

Kompanija Delhaize Serbia zapošljava više od 12,000 saradnika koji uslužuju više od 1.2 miliona kupaca na mesečnom nivou, u više od 400 prodavnica. Verujemo da je uspeh poslovanja zasnovan na stručnim i motivisanim ljudima, sa izraženom inicijativom, orijentacijom na kupce i pružanje kvalitetne usluge, kao i osećajem za timski rad. Zato i želimo da u našoj komapniji zaposlimo, razvijamo i zadržimo posvećene saradnike. Prilikom odabira kandidata za zaposlenje, podstičemo raznolikost i pružamo jednaku šansu svima, bez obzira na invaliditet, pol, boju kože, starost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, seksualno ili političko opredeljenje, članstvo u različitim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo. Kao društveno odgovorna kompanija, još u maju 2008. godine pokrenuli smo inicijativu i započeli projekat zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Prepoznali smo važnost stvaranja uslova za razvoj inkluzivnog društva, pružanja jednakih mogućnosti i odgovornosti prema svim članovima društva. Ostvarili smo saradnju sa državnim institucijama i različitim udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom u okviru nevladinog sektora. Ovaj projekat je prerastao u redovnu aktivnost koja podrazumeva regrutaciju, selekciju, zapošljavanje i praćenje rada osoba sa invaliditetom, kao i propratne aktivnosti u vidu kontinuirane edukacije zaposlenih sa ciljem podizanja nivoa svesti o invalidnosti i prilagođavanje poslovnih jedinica i konkretnih radnih mesta. Trenutno zapošljavamo više od 230 osoba sa različitim tipovima invaliditeta u gradovima širom Srbije. Ukoliko ste zainteresovani, svoju karijeru možete započeti i dalje je graditi u srcu našeg poslovanja, mreži naših maloprodajnih objekata (Maxi, Tempo i Shop&Go), ili u nekom od sektora Službe podrške. Nakon prikupljanja prijava i selekcije pristiglih biografija, u odnosu na definisane kriterijume konkursa, kandidati koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po završetku dobijaju povratnuinformaciju o ishodu procesa. Ukoliko želite da se prijavite za posao, svoje podatke možete ostaviti na http://posao.delhaize.rs