O KompanijiKarijeraOtvorene pozicijeSupervizor za proizvode na odeljenju pekare