O KompanijiKarijeraOtvorene pozicijeStručni saradnik za pravne poslove
Mesto rada: Beograd, Belville

Naš stručni saradnik za pravne poslove:
 
• Radi na izradi opštih akata, ugovora, sporazuma i drugih akata iz delokruga struke i odgovoranje za primenu zakonskih propisa opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svog rada
• Zastupa kompaniju pred nadležnim sudovima i drugim organima, i odgovoran/a je za stručno i ažurno postupanje
• Prati i proučava zakonske propise, opšte akte i druga akta i ukazuje na primenu istih
• Prikuplja neophodnu dokumentaciju za uknjižbu nepokretnosti i zastupa kompaniju u postupcima upisa prava svojine na nepokretnostima
 
i poseduje:
 
• Neophodan VII stepen stručne spreme pravnog usmerenja
• Neophodno odlično znanje engleskog jezika i MS Office paketa
 
Ukoliko se prepoznajete u ovoj ulozi – prijavite se uz slanje biografije putem linka https://posao.delhaize.rs/ do 01.01.2021. 
Dođite da zajedno kreiramo budućnost kupovine!

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Napomena: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak da kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.