O KompanijiKarijeraOtvorene pozicijeSpecijalista za plastiku i hemikalije