O KompanijiKarijeraOtvorene pozicijePraktikant u Sektoru za finansije i računovodstvo