O KompanijiKarijeraOtvorene pozicijePraktikant u Category menadžmentu