Dostava u vreme koje odabereš
Poruči do 21h za sledeće jutro
Donosimo teške artikle do tvojih vrata
Dodatni popusti za online kupovinu
Preskoči link
Maxi logoMaxi logo

Dobro došli

Moja stranica
0

Maxi Online novim kupcima poklanja 1000RSD na prvu online kupovinu u minimalnoj vrednosti od 5000RSD. Unesi kod BZZZ1000 i ostvari popust! Promo kod se može iskoristiti za dostavu u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu do 12.6.2024.

Klimatski portalIzveštavanje o klimatskim promenama

Izveštavanje o klimatskim promenama

For English, scroll down


Za praćenje napretka ambicije kompanije Ahold Delhaize i njenog brenda da za Obim 3 (Scope 3) smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte za 37% do 2030. godine, moramo biti u mogućnosti da pratimo emisije. Dakle, Delhaize Serbia zahteva da svi dobavljači podnesu kompaniji Ahold Delhaize godišnji izveštaj za emisije ugljenika Obima 1-2-3 (Scope 1-2-3).
Naš pristup pravi razliku između dobavljača Nacionalnih brendova (A-brendova/NB) i dobavljača proizvoda privatne robne marke (OB/PB):
•    Dobavljači Nacionalnih brendova (A-brendova/NB) se pozivaju da podnesu izveštaj preko vodeće svetske platforme klimatskih promena CDP sa krajnjim rokom do 26. jula svake godine.
•    Dobavljači proizvoda privatne robne marke (OB/PB) se pozivaju da podnesu izveštaj preko platforme ImpactBuying sa krajnjim rokom do 30. juna svake godine.

 

Kako da učinite prve korake sa CDP (za dobavljače Nacionalnih brendova)?
O CDP
CDP je neprofitna dobrotvorna organizacija koja upravlja globalnim sistemom obelodanjivanja za investitore, kompanije, gradove, države i regione za upravljanje uticajima na njihovu životnu sredinu. CDP ima upitnike u pogledu klimatskih promena, vode i šuma.


Upitnik za klimatske promene
Delhaize Serbia zahteva da dobavljači Nacionalnih brendova (A-brendova/NB) godišnje obelodanjuju odgovore u upitniku o klimatskim promenama. Ovaj upitnik - uključujući “Modul lanca snabdevanja” –  potreban je za objedinjavanje emisija naših dobavljača u ukupnu vrednost otiska lanca Ahold Delhaize. Molimo da obavezno povežete vaš nalog sa vašim klijentima, a u ovom slučaju to je Ahold Delhaize. Priznajemo da dobavljači imaju jedan ili više brendova kompanije Ahold Delhaize kao njihovog klijenta. Nema potrebe da povežete vaš upitnik CDP sa svakim brendom – samo povežite sa kompanijom Ahold Delhaize, a mi ćemo da sredimo ostalo! 


CDP webinar za dobavljače Albert Heijn-a
CDP i Ahold Delhaize bili su domaćini webinara o procesu izveštavanja o CDP-u. Molimo pristupite slajdovima i snimku preko odjeljka Dokumenti.

 

Započnite vaše obelodanjivanje
CDP je poziva naše dobavljače A-brendova preko imejla u martu ili aprilu. Kada se ulogujete, naši dobavljači će videti svoje kupce koji zahtevaju podnošenje izveštaja o emisijama, a između ostalog i Ahold Delhaize.
NB: Ako do kraja aprila još niste primili poziv, molimo da se direktno obratite CDP.
Ako ste novi korisnik u CDP, molimo da pratite uputstva ovde. Ako ne možete da se ulogujete u CDP, molimo da kontaktirate CDP preko “Moja podrška” u Centru za pomoć CDP.
Više informacija se može naći na ovom video uputstvu i ovoj prezentaciji.

 

Kako da učinite prve korake sa ImpactBuying (za dobavljače proizvoda sa privatne robne marke)?
Onlajn alat za izveštavanje o klimatskim promenama je izrađen i domaćin mu je, u ime Ahold Delhaize grupe, kompanija Impact Buying (IB). IB će pozvati sve naše dobavljače proizvoda sa privatnim oznakama da kreiraju nalog.
Ako još niste dobili poziv a želite da podnesete izveštaj, molimo da kontaktirate  djuro.paunovic@delhaize.rs ili support@impactbuying.com
Krajnji rok za podnošenje izveštaja je 30. jun svake godine.


Koja pitanja i podatke je potrebno pokriti putem ImpactBuyinga?
Izveštavanje o klimi za dobavljače privatne robne marke podeljeno je u devet malih odeljaka i pokriva pitanja o klimatskim ciljevima vaše kompanije, podacima o emisijama i metodama proračuna, te kvalitetu podataka. Molimo pogledajte odeljak Dokumenti  za potpuni pregled pitanja i korisnički vodič.
 

Climate Reporting

In order to monitor progress over Ahold Delhaize and its brand’s Scope 3 ambition to cut down greenhouse gas emissions by 37% in 2030, we need to be able to track emissions. Therefore, Delhaize Serbia requests  all suppliers to report Scope 1-2-3 carbon emissions to Ahold Delhaize annually.
Our approach distinguishes between A-brand suppliers and Private Label (Own brand) suppliers:
•    A-brand suppliers (National Brands) are invited to report via the international climate benchmark CDP with an annual deadline of July 26th.
•    Private Label suppliers (Own Brand) are invited to report via the ImpactBuying platform with an annual deadline of June 30th.

How to get started with CDP (for A-brand/National Brand suppliers)?

‎About CDP
CDP is a not-for-profit charity that runs the global disclosure system for investors, companies, cities, states and regions to manage their environmental impacts. It has questionnaires around Climate Change, Water and Forests.
Climate Change questionnaire
Delhaize Serbia requests A-brand suppliers (National Brands)  to disclose the Climate Change questionnaire annually. This questionnaire - including the “Supply Chain module” - is needed to aggregate our suppliers’ emissions into Ahold Delhaize’s total value chain footprint. Please make sure to link your account to your clients, in this case Ahold Delhaize. We recognize that suppliers have 1 or more Ahold Delhaize brands as its client. There is no need to link your CDP questionnaire to each brand - just link to Ahold Delhaize and we will sort out the rest! ‎
CDP webinar for Albert Heijn suppliers
CDP and Ahold Delhaize hosted a webinar on the CDP reporting process. Please access the slides and recording via the Documents section.

Start your disclosure
CDP has invited our A-brand Suppliers (National Brands)  via e-mail in March or April. When you log on, our suppliers will see their customers that request emissions reporting, amongst others Ahold Delhaize.

NB: If by late April you have not yet received an invitation, please reach out to CDP directly.

If you are a new user in CDP, please follow the instructions here. If you cannot log in to CDP, please contact CDP via “My Support” in the CDP Help Center.
More information can be found in this video and this presentation.


How to get started with ImpactBuying (for Private Label suppliers)?
The online climate reporting tool is developed and hosted by ImpactBuying (IB). IB will invite all our Private Label suppliers to create an account.
NB: If you haven’t received an invitation and want to report, please reach out to djuro.paunovic@delhaize.rs ili support@impactbuying.com 
The reporting deadline is June 30. each year.
What questions and data need to be covered through ImpactBuying?
Climate Reporting for Private Label Suppliers is divided into nine small sections and covers questions about your company's climate goals, emissions data and calculation methods, and data quality. Please see the Documents section for a complete overview of questions and a user guide.