Dostava u vreme koje odabereš
Poruči do 21h za sledeće jutro
Donosimo teške artikle do tvojih vrata
Dodatni popusti za online kupovinu
Preskoči link
Maxi logoMaxi logo

Dobro došli

Moja stranica
0

Maxi Online novim kupcima poklanja 1000RSD na prvu online kupovinu u minimalnoj vrednosti od 5500RSD. Unesi kod QVMZ1000 i ostvari popust! Promo kod se može iskoristiti za dostavu u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu do 31.7.2024.

Dokumenti koji se odnose na Ugljenični otisak

For English, scroll down 

GHG Protokol – Korporativni standard
Kada započnete proces izračunavanja ugljeničnog otiska vaše organizacije, molimo da to radite u skladu sa Korporativnim standardom Protokola za gasove sa efektom staklene bašte (GHG Protokol). "Standard" je glavni izvor računovodstvenih načela, pravila i definicija. Takođe sadrži mnogo korisnih primera i najbolju praksu. Ovaj dokument je posebno koristan za sledeće korake:
•    Postavljanje granice za otisak vaše organizacije (vidi Poglavlje 3)
•    Postavljanje operativne granice za vaš otisak (vidi Poglavlje 4)
Ovaj dokument je dostupan javnosti na www.ghgprotocol.org


Idi na dokument

GHG Protokol – Tehničke smernice za Obim 3 (Scope 3)
Cilj ovog tehničkog standarda Obima 3 jeste da se obezbedi postepeni pristup korak po korak, da biste razumeli uticaj vaših emisija Obima 3 u smislu isplativosti, za podržavanje konzistentnog i transparentnog izveštavanja, kao i za izradu delotvornih mera za smanjenje emisija. Ove smernice su komplementarne GHG Korporativnom standardu i mogu se smatrati daljim materijalom za bolje razumevanje kako izračunati emisije Obima 3. Smatramo da su sledeći odeljci  posebno korisni ako započnete izračunavanje ugljeničnog otiska vaše organizacije pomoću sledećeg
•    Određivanje emisija Obima 3 (Poglavlje 5) 
•    Postavljanje granice Obima 3 (Poglavlje 6)
•    Prikupljanje podataka (Poglavlje 7)
Ovaj dokument je dostupan javnosti na www.ghgprotocol.org


Idi na dokument

GHG Protokol – Tehničke smernice za Obim 2 (Scope 2)
Ovaj dokument uvodi računovodstvene zahteve i zahteve vezane za izveštavanje u pogledu emisija Obima 2. Ove smernice su komplementarne GHG Korporativnom standardu i mogu se smatrati daljim materijalom za bolje razumevanje kako izračunati emisije Obima 2. 
Vredni pažnje su sledeći odeljci:
•    Kako izračunati emisije Obima 2, ako delimično kupujete, a delimično proizvodite sopstvenu električnu energiju (strane 37-39)
•    Razlika između Obima 2 baziranog na tržištu u odnosu na obim baziran na lokaciji (strane 25-27)
Ovaj dokument je dostupan javnosti na www.ghgprotocol.org


Idi na dokument


Predložak (template) za smanjenje emisija
Predložak (template) za smanjenje emisija dobavljačima obezbeđuje strukturu za izradu mape puta dekarbonizacije. Datoteka se sastoji od tri lista:
•    List 1: predložak (template)
•    List 2: primer popunjenog predloška
•    List 3: primeri mera za smanjenje
Dobar plan smanjenja emisija je konkretan i potpun. Idealno bi bilo da ukupna smanjenja emisija ugljenika upotpune vaš cilj smanjenja emisija ugljenika. Možete primeniti ovaj predložak u Excel-u za pravljenje prioriteta kada su u pitanju mere smanjenja.


Preuzmi dokument

Dokumenti koji se odnose na Postavljanje klimatskih ciljeva

 

SBTi – Standard neto nulte emisije
Ovaj dokument obezbeđuje smernice, kriterijume i preporuke za kompanije kojima su potrebni ciljevi neto nultih emisija zasnovani na nauci.
Ključni elementi za Standard neto nultih emisija je:
1.    Postavljanje ciljeva zasnovanih na nauci (SBT): ciljevi smanjenja emisija u periodu od 5 do  10 godine u skladu sa globalnim scenarijom zagrevanja od 1,5°C 
2.    Postavljanje dugoročnih SBT: cilj smanjenja emisija do rezidualnog nivoa u skladu sa scenarijom zagrevanja od 1,5°C najkasnije do 2050. godine
3.    Ublažavanje emisija izvan lanca vrednosti: u tranziciji do neto nulte emisije, kompanije treba da preduzmu akciju za ublažavanje emisija  izvan njihovih lanaca vrednosti. Na primer, kupovina visokokvalitetnih REDD planova (za smanjenje emisije ugljen-dioksida usled deforestacije i degradacije zemljišta) u skladu sa jurisdikcijom + krediti ili investiranje u direktno hvatanje ugljen-dioksida iz vazduha (DAC) i geološko skladištenje
4.    Neutralizacija rezidualnih emisija: GHG oslobođeni u atmosferu kada kompanija ispuni svoj dugoročni SBT moraju imati protivtežu u permanentnom uklanjanju i skladištenju ugljenika iz atmosfere.
Izvor: https://sciencebasedtargets.org/net-zero


Idi na dokument


SBTi – FLAG Smernice
FLAG Smernice (šume, zemljište i poljoprivreda) SBTi obezbeđuju postavljanje ciljeva zasnovanih na nauci u sektorima zemljišno intenzivnih sistema, što obuhvata smanjenje i otklanjanje emisija baziranih na zemljištu.
Ključni zahtevi za FLAG Smernice SBTi:
•    Postavljanje kratkoročnih FLAG ciljeva zasnovanih na nauci
•    Račun za uklanjanje vezano za kratkoročne FLAG ciljeve zasnovane na nauci
•    Postavljanje dugoročnih FLAG ciljeva zasnovanih na nauci
•    Ciljevi nulte deforestacije moraju se postaviti najkasnije do 2025. godine
•    Postavljanje ciljeva zasnovanih na nauci za emisije iz fosilnih goriva
Izvor: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture


Idi na dokument

Dokumenti koji se odnose na Izveštavanje o klimatskim promenama

 

CDP – Smernice za izveštavanje o klimatskim promenama
CDP Smernice za izveštavanje o klimatskim promenama daju objašnjenja kako treba odgovarati na pitanja, koji se format zahteva, kao i gde pronaći alate ili dalje informacije za davanje vaših odgovora.
Ovaj dokument je dostupan javnosti na www.cdp.net


Idi na dokument


Impact Buying – Korisnički vodič za dobavljače privatne robne marke u pogledu Obima 3 (Scope 3)
Ovaj korisnički vodič daje objašnjenja kako popuniti alat za izveštavanje o klimatskim promenama ImpactBuying.


Idi na dokument


Impact Buying – upitnik o GHG emisiji Ahold Delhaize (za dobavljače privatne robne marke)
Ovaj dokument pruža pregled svih pitanja o kojima tražimo od naših dobavljača da izvještavaju.


Idi na dokument


Webinar CDP-a i Ahold Delhaize - Podrška dobavljačima u CDP izveštavanju
Prezentacija i snimanje:
Webinar
Prezentacija


Ostali dokumenti


Ahold Delhaize klimatski plan
Klimatske promene utiču na sve nas – a mi kao svetska porodica maloprodajnih brendova u koje kupci imaju poverenje, posvećeni smo da rešavanju ovog pitanja i sami doprinesemo. U tom cilju, ne samo da radimo na uvođenju unapređenja u sopstvenom poslovanju, već na tome radimo u partnerstvu u čitavom lancu vrednosti. 
Naša misija u borbi protiv klimatskih promena je fokusirana na rešavanje pitanja neposrednih i posrednih emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u čitavom našem poslovanju i lancu vrednosti. Odredili smo kratkoročne (prelazne) i dugoročne (neto nulte emisije) ciljeve, kao i prioritetne mogućnosti u pogledu obima 1, 2 i 3. 
 https://www.aholddelhaize.com/media/4eofwbza/ahold-delhaize-climate-plan-november-2022.pdf

 

Vodič za Ahold Delhaize lanac snabdevanja (linkovi dole)
Ahold Delhaize i njegovi brendovi posvećeni su postizanju neto nultih emisija ugljenika u čitavom svom poslovanju najkasnije do 2040. godine (Obim 1 i 2), kao i da njihove poslovne aktivnosti postignu neto nulte emisije u celokupnom lancu snabdevanja i u pogledu proizvoda i usluga najkasnije do 2050. godine (Obim 3 - Scope 3). 
Da bismo to postigli, potrebna nam je pomoć i saradnja dobavljača Delhaize Serbia. U ovom alatu “Kako izračunati?”, lako možete naći koji su vam resursi potrebni da biste pratili vaše GHG emisije.
GHG kako izračunati kratk. proizvodi životinjskog porekla
GHG kako izračunati kratk. mlečni proizvodi
GHG kako izračunati kratk. voće i povrće
GHG kako izračunati kratk. prerađeni proizvodi

 

Trka do nulte emisije
Trka do nulte emisije (Race To Zero) je globalna kampanja u pogledu liderstva i podrške od strane biznisa, gradova, regiona, investitora za zdravo, otporno ponovno iskorišćenje sa nultom emisijom ugljenika za sprečavanje budućih pretnji, stvaranje novih pristojnih radnih mesta i omogućavanje inkluzivnog, održivog rasta.
Time je mobilisana koalicija vodećih inicijativa za neto nulte emisije, koje predstavlja 11.309 nedržavnih aktera, uključujući 8.307 kompanija, 595 finansijskih institucija, 1.136 gradova, 52 države i regiona, 1.125 obrazovnih institucija i 65 zdravstvenih ustanova (od septembra 2022. godine). 
Priručnik za neto nulte emisije CGF (Forum potrošačke robe) Net Zero Playbook za potrošačke industrije
Ovaj priručnik obezbeđuje rukovodiocima u potrošačkim industrijama: četiri oblasti uticaja i jednog omogućivača koji obezbeđuju najveći potencijal za dekarbonizaciju. Ali i praktične intervencije i ključne omogućivače za ubrzavanje napretka u svakoj oblasti uticaja. 

 

Pismo o klimatskim ambicijama ka dobavljačima Delhaize Serbia 
U Septembru 2023. ovo pismo je poslato kako bi se Strateški partneri obavestili o novim klimatskim ambicijama Ahold Delhaize grupe.

Documents related to Carbon Footprinting

GHG Protocol – Corporate Standard
When you start the process of calculating your organizational carbon footprint, please do so according to the Corporate Standard of the Greenhouse Gas (GHG) Protocol. The "Standard" is the main source of accounting principles, rules and definitions. It also contains a lot of useful examples and best practices. The document is especially useful for the following steps:
•    Setting the organizational boundary of your footprint (see Chapter 3)
•    Setting the operational boundary of your footprint (see Chapter 4)
This document is publicly available at www.ghgprotocol.org


Go to document

GHG Protocol - Technical guidance Scope 3
The goal of this technical Scope 3 Standard is to provide you with a step-by-step approach to cost-effectively understand the impact of your Scope 3 emissions, to support consistent and transparent reporting, and to develop effective reduction measures. This guidance is complementary to the GHG Corporate Standard and can be considered further reading to better understand how to account for Scope 3 emissions. We think the following sections are especially useful if you start with calculating your organizational carbon footprint:
•    Identifying Scope 3 Emissions (Chapter 5)
•    Setting the Scope 3 Boundary (Chapter 6)
•    Collecting Data (Chapter 7)
This document is publicly available at www.ghgprotocol.org


Go to document

GHG Protocol – Technical guidance Scope 2
This document introduces accounting and reporting requirements related to Scope 2 emissions. This guidance is complementary to the GHG Corporate Standard, and can be considered further reading to better understand how to account for Scope 2 emissions. Noteworthy are the following sections:
•    How to account Scope 2 emissions if you partly purchase and partly generate your own electricity (page 37-39)
•    Difference between Scope 2 market-based vs. location-based (page 25-27)
This document is publicly available at www.ghgprotocol.org


Go to document

Emission reduction template
The emission reduction template provides a structure for suppliers to create a decarbonization roadmap. The file consists of three sheets:
•    Sheet 1: the template
•    Sheet 2: an example of a completed template
•    Sheet 3: examples of reduction measures
A good reduction plan is concrete and complete. Ideally, your total carbon reductions should add up to your carbon reduction target. You can also apply this Excel template to prioritize reduction measures.


Download document

Documents related to Climate Targetsetting


SBTi – Net-Zero Standard
This document provides guidance, criteria and recommendations for companies who need to set science-based net-zero targets.
Key elements of the Net-Zero Standard are:
1.    To set near-term SBTs: 5–10 year emission reduction targets in line with 1.5°C pathways
2.    To set long-term SBTs: Target to reduce emissions to a residual level in line with 1.5°C scenarios by no later than 2050
3.    Beyond value chain mitigation: In the transition to net-zero, companies should take action to mitigate emissions beyond their value chains. For example, purchasing high-quality, jurisdictional REDD+ credits or investing in direct air capture (DAC) and geologic storage
4.    Neutralization of residual emissions: GHGs released into the atmosphere when the company has achieved their long-term SBT must be counterbalanced through the permanent removal and storage of carbon from the atmosphere.
Source: https://sciencebasedtargets.org/net-zero


Go to document

SBTi – FLAG guidance
The SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) Guidance provides an understanding of setting science-based targets for land-intensive sectors, that include land-based emission reductions and removals.
Key requirements of the SBTi FLAG Guidance:
•    Set near-term FLAG science-based targets
•    Account for removals in near-term FLAG science-based targets
•    Set long-term FLAG science-based targets
•    Zero deforestation targets must be set for no later than 2025
•    Set science-based targets for fossil emissions
Source: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture


Go to document

Documents related to Climate Reporting

 

CDP – Climate Change Reporting Guidance 2023
The CDP Climate Change Guidance provides explanation for answering questions, the required format, and where to find tools or further information to construct your answer.
This document is publicly available at www.cdp.net


Go to document

Impact Buying - A User's Guide for Private Label Suppliers in Scope 3
This userguide provides explanation on how to fill out the ImpactBuying climate reporting tool.


Go to document


Impact Buying - Ahold Delhaize GHG emissions questionnaire (for private label suppliers)
This document provides an overview of all the issues we ask our suppliers to report on.


Go to document


Webinar of CDP and Ahold Delhaize - Supporting suppliers in CDP reporting
Presentation and recording:
Webinar
Presentation
 


Other documents


Ahold Delhaize climate plan
Climate change affects us all – and as an international family of trusted retail brands, we are committed to doing our part to help address it. To this end, we not only work to drive improvements in our own operations, we also partner across the value chain. 
Our climate mission focuses on addressing the direct and indirect greenhouse gas (GHG) emissions across our operations and value chain. We have identified short-term (interim) and long-term (net zero) targets, and priority opportunities across scope 1, 2 and 3. 
 https://www.aholddelhaize.com/media/4eofwbza/ahold-delhaize-climate-plan-november-2022.pdf

Ahold Delhaize Supply Chain Guidebook (links below)
Ahold Delhaize and its brands have committed to reach net-zero carbon emissions across their operations by no later than 2040 (scope 1 and 2) and to becoming net-zero businesses across its entire supply chain, products and services no later than by 2050 (scope 3). 
In order to achieve this, we need the help of and collaboration with Delhaize Serbia suppliers. In this “How to calculate?” you can easily find what resources you need to monitor your GHG emissions.
GHG how to calculate short animal products
GHG how to calculate short dairy
GHG how to calculate short fruit & vegetables
GHG how to calculate short processed 

Race to zero
Race To Zero is a global campaign to rally leadership and support from businesses, cities, regions, investors for a healthy, resilient, zero carbon recovery that prevents future threats, creates decent jobs, and unlocks inclusive, sustainable growth.
It mobilizes a coalition of leading net-zero initiatives, representing 11,309 non-State actors including 8,307 companies, 595 financial institutions, 1,136 cities, 52 states and regions, 1,125 educational institutions and 65 healthcare institutions (as of September 2022). 
CGF Net Zero Playbook for Consumer Industries
This playbook provides consumer industry executives with:  Four Impact Areas and one enabler that provide the greatest potential for decarbonization. And practical interventions and key enablers to accelerate progress in each Impact Area.
Letter to Suppliers on climate ambitions to suppliers of Delhaize Serbia
In September 2023, this letter was sent to inform the Strategic Partners about the new climate ambitions of the Ahold Delhaize Group.
Link to the letter