O KompanijiOdrživo poslovanjeStrategija održivog poslovanja
Održivo poslovanje

STRATEGIJA ODRŽIVOG POSLOVANJA

Izazove danšnjice, kao što su, stvaranje zdravih zajednica, borba protiv gladi i siromaštva, smanjenje nejednakosti ili klimatske promene, nije moguće uspešno rešiti bez saradnje poslovnog sektora i društva. Delez Srbija, kao društveno odgovorna kompanija, rukovodi se svojom strategijom održivog poslovanja u cilju prevazilaženja ovih izazova i stvaranja novih i boljih vrednosti za potrošače, zaposlene i zajednicu u kojoj posluje. Strategija održivog poslovanja definiše način na koji kompanija obavlja svoje poslovanje uz snažnu posvećenost principima održivog razvoja. Prilikom izrade strategije održivog poslovanja fokusirali smo se na oblasti u kojima možemo imati najveći uticaj shodno karakteristikama našeg poslovanja. Kao jednu od polaznih osnova za formiranje ove strategije koristili smo i ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih Nacija, sa posebnim fokusom na okončanje gladi, održiv ekonomski rast uz dostojne uslove za rad za sve, smanjenje nejednakosti, održivu potrošnju i proizvodnju i borbu protiv klimatskih promena i njihovih posledica. U okviru strategije odživog poslovanja lidersku poziciju želimo da obezbedimo prvenstveno u tri oblasti u koje spadaju promocija zdravije ishrane, smanjenje otpada od hrane i stvaranje inkluzivnog i zdravog radnog okruženja. Naše liderske inicijative gradimo na osnovama koje razvijamo svaki dan, a tu spadaju: proizvodi privatnih robnih marki koji zadovoljavaju najviše standarde bezbednosti hrane i radnog prava; kritične sirovine za naše proizvode koje nabavljamo po principima održivog razvoja; borba protiv klimatksih promena merama energetske efikasnosti; reciklažom otpada; razvij zaposlenih; bezbedno radno okruženje; podrška lokalnoj zajednici.