Saradnik za procese kontrole i upravljanje zalihama u operacijama F&R