Dostava u vreme koje odabereš
Poruči do 21h za sledeće jutro
Donosimo teške artikle do tvojih vrata
Dodatni popusti za online kupovinu
Preskoči link
Maxi logoMaxi logo

Dobro došli

Moja stranica
0

Maxi Online novim kupcima poklanja 1000RSD na prvu online kupovinu u minimalnoj vrednosti od 5000RSD. Unesi kod BZZZ1000 i ostvari popust! Promo kod se može iskoristiti za dostavu u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu do 12.6.2024.

Klimatski portalPostavljanje klimatskih ciljeva

Postavljanje klimatskih ciljeva

For English, scroll down 

Ciljna inicijativa zasnovana na nauci (SBTi) jeste partnerstvo između organizacije CDP, Globalnog sporazuma UN (UN Global Compact), Svetskog fonda za prirodu (WWF) i Svetskog instituta za resurse. Ovo partnerstvo pokreće ambicioznu klimatsku akciju u privatnom sektoru omogućavanjem organizacijama da postave ciljeve smanjenja emisija zasnovane na nauci. Organizacije mogu podneti zahtev kod SBTi za validaciju i odobravanje njihovih klimatskih ciljeva. Sve kompanije koje preduzimaju akciju, uključujući Koninklijke Ahold Delhaize, navedene su na web-sajtu za ciljeve zasnovane na nauci. Podstičemo sve naše dobavljače da se posvete ostvarivanju ciljeva zasnovanih na nauci do 2025. godine.


Potpisivanje pisma o preuzimanju obaveza za SBTi
Proces preuzimanja obaveza prema SBTi može početi tako što ćete se registrovati ovde. Molimo da imate u vidu da mala i srednja preduzeća moraju koristiti pojednostavljen put SBTi koji je dostupan ovde.


Naredni koraci posle preuzimanja obaveza u pogledu SBTi
‎Posle potpisivanja i podnošenja pisma o preuzimanju obaveza, imate 24 meseca da izračunate ugljenični otisak vaše organizacije (Obim 1-2 i Obim 3), kao i da odredite i podnesete klimatske ciljeve u skladu sa globalnim scenarijom zagrevanja od 1,5°C.
1.    Odredite svoje ciljeve u skladu sa kriterijumima zasnovanim na nauci SBTi.
2.    Podnesite svoj cilj za validaciju.
3.    Objavite svoj cilj u obavestite zainteresovane strane.
4.    Obelodanite svoje emisije na godišnjem nivou i pratite napredak.

 

Dokumenti sa smernicama
‎Za kompanije sa znatnim udelom prihoda iz šumarstva, korišćenja zemljišta i poljoprivrede (FLAG), SBTi je izradio smernice specifične za sektor (FLAG smernice), dostupne ovde.
Za smernice ili pitanja vezana za proces SBTi proces, upućujemo na Ciljnu inicijativu zasnovanu na nauci.
Za smernice u pogledu izračunavanja ugljeničnog otiska, upućujemo na Ugljenični otisak.
 

Climate Target-setting


The SBTi is a partnership between CDP, UN Global Compact, WWF and World Resources Institute. The partnership drives ambitious climate action in the private sector by enabling organizations to set science-based emissions reduction targets. Organizations can apply at SBTi for their climate targets to be validated and approved. ‎All companies taking action, including Koninklijke Ahold Delhaize, are stated on the science based targets website. we encourage all of our suppliers to commit to SBT by 2025.
Signing the SBTi commitment letter
‎The SBTi commitment process can be started by registering here . Please note that small and medium sized companies must use SBTi’s streamlined route, available here.
Next steps after SBTi commitment
‎After signing and submitting the commitment letter, you will have 24 months to calculate your organizational carbon footprint (Scope 1-2 and Scope 3) and to develop and submit climate targets in line with the 1.5°C global warming scenario.
1.    Develop your targets in line with SBTi’s science-based criteria.
2.    Submit your target for validation.
3.    Announce your target and inform stakeholders.
4.    Disclose your emissions annually and monitor progress.
Guidance documents
‎For companies with significant share of revenue from Forestry, Land-use and Agriculture (FLAG), the SBTi has created a sector-specific guidance (FLAG guidance), available here.
For guidance or questions related to the SBTi process, we refer to the Science Based Targets initiative.
For guidance around carbon footprint calculations, we refer to Carbon Footprinting.