Dostava u vreme koje odabereš
Poruči do 21h za sledeće jutro
Donosimo teške artikle do tvojih vrata
Dodatni popusti za online kupovinu
Preskoči link
Maxi logoMaxi logo

Dobro došli

Moja stranica
0

Maxi Online novim kupcima poklanja 1000RSD na prvu online kupovinu u minimalnoj vrednosti od 5500RSD. Unesi kod QVMZ1000 i ostvari popust! Promo kod se može iskoristiti za dostavu u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu do 31.5.2024.

nagradni-konkurs-za-studente-ekonomskog-fakulteta

OPŠTA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA 


                                  

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA
Organizator nagradnog konkursa je Delhaize Serbia d.o.o. Beograd, Jurija Gagarina 14, 11070 Novi Beograd, PIB: 103482850, MB: 17569171 u daljem tekstu: Organizator.
2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „Nagradni konkurs kompanije Delez Srbija za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ” (u daljem tekstu: „Konkurs”). Konkurs se organizuje uz podršku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu  za period počev od 30.04.2024. godine od 7:30h do 27.05.2024. godine do 23:59h. Konkurs se organizuje radi promocije zdravije ishrane i brenda Organizatora Nature s promise.
3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA 
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU
U konkursu učestvuju studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u timovima od tri člana.
U okviru Konkursa, timovi imaju zadatak da osmisle šestomesečnu marketinšku kampanju (u daljem tekstu: Marketinška kampanja ili Rad), koja će na originalan i upečatljiv način predstaviti zdravije prehrambene proizvode. Marketinška kampanja treba da bude osmišljena tako da privuče pažnju mladih kao ciljne grupe, a ideja kampanje je da predstavi benefite zdrave hrane i otkloni predrasude o tome da je zdrava hrana skupa i neukusna. Timovi bi trebalo da kreiraju atraktivne sadržaje kroz koje bi istakli benefite proizvoda brenda Nature's Promise, gde bi se brend istakao kao pristupačan, kvalitetan i zdrav izbor za zdraviji način ishrane. 
Timovi treba da kreiraju Marketinšku kampanju koja će se distribuirati putem više kanala komunikacije, uključujući televiziju, internet i out-of-home oglašavanje, dok ključni kanal komunikacije treba da budu socijalne mreže, budući da su upravo one mesto koje mladi preferiraju. 
Detaljne smernice o Kampanji, predlozi i zahtevi Organizatora kao i informcije o brendu Nature's Promise,  učesnici konkursa mogu pronaći u dokumentu pod nazivom: Case Study zadatak za učešće u nagradnom konkursu kompanije Delez Srbija, na sajtovima www.ekof.bg.ac.rs i www.maxi.rs.
Učesnici Konkursa su saglasni da Organizator stiče sva imovinska prava intelektualne svojine na svim predatim prijavama i prijavljenim Radovima, uključujući pravo na izmenu istih u svrhu izrade promotivnih materijala, bez naknade autorima prijava, materijala i/ili radova bez vremenskog i prostornog ograničenja.
Da bi učestvovao u Konkursu potrebno je da učesnik prethodno prihvati ova Pravila.
Prijavom za učestvovanje na Konkursu smatra se da je svaki učesnik razumeo i  prihvatio ove uslove.

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA 
Mehanizam: Prijave na Konkurs članovi timova šalju elektronskim putem preko sajta Ekonomskog fakulteta, a na mejl adresu Organizatora: korporativnekomunikacije@delhaize.rs, gde je potrebno dostaviti podatke: naziv tima, imena i prezimena članova tima. Prijave je moguće podneti u periodu od 30.04.2024. godine do 06.05.2024. godine do 23:59h, dok se predlozi i ideje i rešenja za Marketinšku kampanju šalju na istu mejl adresu do najkasnije do 27.05.2024. godine do 23:59h.
Žiri prvog kruga Konkursa čine zaposleni kod Ogranizatora, koji će odabrati tri najbolja Rada koja ulaze u uži izbor za pobednika Konkursa i svoje predloge predstaviće na Ekonomskom fakultetu dana 31.05.2024. godine, gde će žiri drugog kruga Konkursa u sastavu koji čine tri predstavnika zaposlenih kod Organizatora i jednog predstavnika sa Ekonomskog fakulteta odabrati jedan tim koji će biti pobednik Konkursa.
Pobednik Konkursa predstaviće svoj rad na Nacionalnom festivalu hrane dana 20.06.2024. godine, koji realizuje Organizator.
Članovi pobedničkog tima su saglasni da se njihova imena  objave. 
Nakon što je izabran pobednički tim Konkursa, i nakon predstavljanja Kampanje na Nacionalnom festivalu hrane potrebno je da članovi tima pošalju svoje podatke na mejl adresu Organizatora: korporativnekomunikacije@delhaize.rs  do 24.06.2024. godine kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko članovi tima koji su proglašeni pobednikom Konkursa, odnosno koji su stekli pravo na nagradu, postupe suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruže potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da im dodeli nagradu. 
6. NAGRADE
Pobednički tim ostvaruje pravo na nagradu u ukupnom iznosu od 120.000,00 dinara. Navedeni iznos biće podeljen na 3 jednaka dela,  i uplaćen svakom članu pobedničkog tima zasebno.
7. UČESNICI
U konkursu učestvuju studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u timovima od tri člana.
Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora, kao ni lica koja su studenti Ekonomskog fakulteta,  a učestvuju u Find your place programu kod Organizatora, i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. 

OBAVEŠTENJE O RUKOVANJU  I ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA 
Uzimanjem učešća u konkursu, svi Učesnici su saglasni da se njihovi lični podaci (ime i prezime,  kontakt podaci – email ili kontakt telefon), te lične poruke koje budu ispisivali radi učešća u Konkursu, mogu koristiti od strane Organizatora i drugih ovlašćenih subjekata radi ispunjenja eventualnih zakonskih obaveza i obaveza iz ovih Pravila, kao i da isti mogu biti korišćeni bez nadoknade, tokom trajanja Konkusa odnosno 15 dana po njegovom okončanju, bez teritorijalnih ili drugih ograničenja u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala.
Učesnici su ovim putem informisani da će biti javno objavljeni i time dostupni trećim licima, te prihvatanjem učešća na Konkursu isti potvrđuju svoju saglasnost sa istim.
Nameravana obrada će trajati 60 dana, za potrebe objavljivanja na način i pod uslovima Pravila Konkursa, nakon čega će Podaci biti trajno obrisani. 
Obrada podataka se vrši na osnovu pristanka zainteresovanih lica na koja se podaci odnose, Učesnika Konkursa, a koji pristanak može biti naknadno opozvan od strane lica koja su svoj pristanak dala, do momenta izbora pobednika, odnosno najkasnije dan pre zvanične objave pobednika. 
ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Ukoliko je sadržaj predloga marketinške kampanje nezakonit, uvređujući, odnosno na bilo koji način neprikladan ili nije u skladu sa pravilima i temom Konkursa, isti neće biti objavljen. 
Učesnici u Konkursu su obavezni da predlog Marketinške kampanje  kojim se prijavljuju za učešće na Konkursu bude autetntičan. Uzimanjem učešća na Konkursu učesnici potvrđuju i garantuju da su jedini i isključivi vlasnici predloga Marketinške kampanje, te da u odnosu na istu ne postoje prava i obaveze trećih lica u smislu autorskih i srodnih prava. Ukolliko učesnici konkursa prilikom učešća  iskoriste tuđe rešenje, ideju,  Organizator ne snosni nikakvu odgovornost ili obavezu u pogledu povrede autroskog prava. Organizator zadržava  da, u slučaju povrede autorskog ili drugog prava intelektualne svojine od strane Učesnika, od Učesnika zahteva, bez ograničavanja samo na ovde navedeno, ukupnu nadoknadu štete, kao i svakog drugog izdatka, troška i sl. koji bi Organizator mogao imati u vezi sa obavljivanjem  poruke čiji sadržaj povređuje autorsko ili drugo srodno pravo drugog lica.
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. 
Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru bilo kakvim kršenjem odredbi ovih Pravila. U slučaju kršenja odredbi Pravila, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo na učestvovanje. 
Ova pravila Konkursa dostupna su na internet stranicama www.ekof.bg.ac.rs i www.maxi.rs. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na internet stranici   www.ekof.bg.ac.rs i www.maxi.rs.
Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi za više informacija Učesnik može kontaktirati Organizatora na mejl adresu korporativnekomunikacije@delhaize.rs.
Eventualne pravne sporove nastalih sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

8. PREKID KONKURSA
Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na sajtovima www.ekof.bg.ac.rs i www.maxi.rs.

U Beogradu, 26.04.2024. godine