Maxi Mobile vam daje jos više!

Maxi Mobile vam daje još više!

Nova MAXI mobile promocija omogućava novim i postojećim MAXI pripejd korisnicima da u promotivnom periodu uz svaku dopunu od 200 ili više dinara dobiju bonus od 1 GB internet saobraćaja koji mogu iskoristiti 30 dana u Srbiji.
Promocija će važiti u periodu od 04.11.2016. do 15.06.2017. Sadržaj bonusa ne važi za roming, internacionalne razgovore, kao ni za usluge sa dodatnom vrednošću.

Promocija će važiti paralelno sa tekućim promocijama:
- po kojoj ce svi novi Maxi mobile korisnici nakon aktivacije SIM kartice automatski dobiti neograničen i besplatan razgovor i poruke u okviru Maxi mobile paketa
- po kojoj uz svaku kupovinu u Maxi ili Shop&Go maloprodajnim objektima u iznosu od 500 ili više dinara, kupac dobija 100 dinara bonus kredita i 100 MB internet saobraćaja koji važe u nacionalnom saobraćaju 7 dana od dana aktivacije. Uslov da bi korisnik dobio navedene bonus sadržaje jeste da je imao barem jednu dopunu od 200 ili više dinara u toku tekućeg kalendarskog meseca. Korisnik može maksimalno da dobije 10 bonusa u toku tekućeg kalendarskog meseca.