ONLINE
Here is Product Details Sticky Short Info
  • Premia
Premia

Omeksivac za ves Premia Dodir neznosti2l

Ovaj proizvod više nije dostupan

Omeksivac za ves Premia Dodir neznosti2l

  • .

Informacije o proizvodu

Sastojci
5-15% katjonskog surfaktanta, <5% miris, konzervans (Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiasolinione, Methylisothiasolinone). Sadrži 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-on, 2-metil-4-izotiazolin- 3-on, 4-tert-butilcikloheksil acetat, Heksil salicilat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil- 2-naftil)etan-1-on.
Dobavljač
LAVAZZA DOO
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Može da izazove alergijsku reakciju. Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Izbegavati ispuštanje / oslobadjanje u životnu sredinu. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa_x001D_ Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Cuvati van domašaja dece. Posle svake upotrebe ruke isprati u cistoj vodi. Osobe sa osetljivom ili oštecenom kožom treba da izbegavaju duži kontakt sa ovim proizvodom. Paziti da proizvod ne dodje u kontakt sa ocima. AKO DOSPE U OCI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sociva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguce uciniti. Nastaviti sa ispiranjem. Uputstvo za upotrebu: Dodati pri poslednjem ispiranju veša prema naznacenom uputstvu. Ne nanositi direktno na veš.
Recenzije potrošača
Da li ste probali ovaj proizvod
Koliko vam se dopalo?

ID: 7465207