Lista nabavki

Poštovani/a,

 

Kompanija Delhaize Serbia će u periodu od 12.10.2017 do 26.10.2017. prikupljati ponude za pružanje usluga audita druge strane proizvođača prehrambenih i neprehrambenih proizvoda kao i otvorenih treninga za dobavljače na definisane teme. Upit za sertifikacione kuće sa svim informacijama kao i sva dokumenta koja je neophodno dostaviti do 26.10.2017. do 16h. Sve ponude koje budu pristigle nakon 16h neće se uzimati u obzir. Sertifikacione kuće koje pokrivaju standarde iz GFSI sertifikacione šeme će imati prednost u odabiru.

 

Dokumenta možete preuzeti ovde: 

Upit za sertifikacione kuće

Standardi i kompetence auditora

Upit za sertifikacione kuće Excel

 

 

Sva pitanja i nedoumice vezane za tender možete nam uputiti isključivo putem e -maila na sledeće adrese:

 

danijela.lucic@delhaize.rs  

milena.damnjanovic@delhaize.rs