Finansijski izveštaji

Delhaize Serbia Izveštaj revizora 2013

Delhaize Serbia Bilans stanja 2013

Delhaize Serbia Bilans uspeha 2013

C Market Izveštaj revizora 2013

C Market Bilans stanja 2013

C Market Bilans uspeha 2013

C Market Bilans stanja 2014

C Market Bilans uspeha 2014 

C Market Izveštaj nezavisnog revizora 2014 

 Delhaize Serbia Bilans stanja 2014

Delhaize Serbia Bilans uspeha 2014

Delhaize Serbia Izveštaj nezavisnog revizora 2014