Maxi logoMaxi logo

undefined

По категорији

По теми

Затвори
Назив позиције: 
 
Бизнис партнер у Финансијама 

Место рада: Београд, Белвил

Наш Бизнис партнер у Финансијама:
 
•    Мери и прати пословне драјвере кључних индикатора перформанса (КПИ) у вези са пословним одлукама и могућности њихове искоришћеноси у доношењу одлука
•    Активно сарађује, партнер је и пружа подршку у реализацији пословних планова
•    Идентификује разлике између планираних и остварених резултата, разуме узроке њиховог настанка и усаглашава план корективних активности
•    Прати имплементацију корективних активности до постизања резулата
•    Преиспитује и подстице пословне сегменте на континуирано унапређење као што су  идентификација потенцијалних уштеда и могућности повећања ефикасности
•    Спроводи активности у циљу осигурања усклађености одобреног буџета / форкаста са  оперативним плановима и посвећености власника буџета дефинисаним плановиа
 
и поседује:
 
•   Неопходан VII степен стручне спреме, Економске или друге струке
•   Неопходно радно искуство од минимум 2 године на истим или сличним пословима
•   Неопходно познавање енглеског језика
•   Неопходно познавање МС Офице пакета
•    Високо изражену аналитичност
•    Високо изражену бригу о клијенту
•    Ефикасну сарадњу и тимски рад
 
Уколико се препознајете у овој улози – пријавите се уз слање биографије путем линка https://posao.delhaize.rs/ до 16.06.2020. 

Дођите да заједно креирамо будућност куповине!

*Позиција је отворена на одређено време.
 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. Напомена: Слањем пријаве, кандидат даје пристанак да компанија његове личне податке обрађује у поступку селекције у складу са Законом о заштити података о личности.